Document
0934740952
yenphatplastic@gmail.com
logo

Túi nhựa là sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất trong tháng đầu tiên của năm 2020

Theo hiệp hội nhựa Việt Nam,

Túi nhựa chiếm tới 24,7% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2020. Túi nhựa vẫn là sản phẩm nhựa được xuất khẩu lớn. nhất, với kim ngạch đạt 56,4 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này giảm 35,6% và giảm 23,8% so với tháng 12/2019.

Xuất khẩu sản phẩm túi nhựa của Việt Nam trong tháng 1/2020 giảm là do trong tháng 1/2020 Việt Nam có kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên hầu hết các sản phẩm nhựa cửa Việt Nam xuất khẩu đều giảm.

Trong năm 2019, túi nhựa là sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nhưng tăng trưởng chậm. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu sản phẩm túi nhựa của Việt Nam giảm là do các sản phẩm túi nylon đang bị cấm sử dụng ở rất nhiều thị trường trên thế giới với số lượng các thị trường ra lệnh cấm ngày càng tăng lên.

Trong năm 2019, có rất nhiều thị trường lớn ở Châu Âu, hay thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã hạn chế hoặc cấm sử dụng túi nilong dùng một lần để giảm thiểu rác thải nylon nhằm bảo vệ môi trường thì sang đầu năm 2020, một số thị trường ở Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia cũng đưa ra nhiều lệnh cấm đối với sản phẩm túi nylon sử dụng một lần.

Kể từ đầu năm 2020, Thái Lan đã ban hành lệnh cấm các loại túi nylon dùng 1 lần tại các cửa hàng lớn, bước đi tiếp theo trong chiến dịch do chính phủ và các nhà bán lẻ nước này khởi xướng nhằm hướng tới một lệnh cấm hoàn toàn vào năm 2021, để giảm lượng rác thải đổ ra biển. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan khẳng định hiện thử thách lớn nhất đối với Thái Lan là giảm 40% người sử dụng túi nylon tại các chợ cóc và chợ quê tại các khu vực nông thôn.

Tại Indonesia, ngày 19/02/2020, Bộ trưởng Bộ tài chính Indonesia đã đề xuất áp các sắc thuế mới lên sản phẩm túi nhựa để kiểm soát việc tiêu thụ các sản phẩm này ở thị trường hiện đang là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Bộ trưởng đưa ra để xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt 200 rupiah trên mỗi đdn vị túi đối với túi nhựa. Theo bộ trưởng tiền thuế, mặc dù nhỏ, có thể giúp giảm một nửa mức tiêu thụ túi nhựa của Indonesia xuống còn 53.533 tấn mỗi năm.

Nhìn chung trong thời gian tới, để sản phẩm túi nhựa Việt Nam không bị sụt giảm xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hướng sản xuất túi nilon thân thiện với môi trường tự hủy được.

Dự kiến, trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm túi nhựa của Việt Nam vẫn tăng 4% so với năm 2019.

Nguồn: Tính toán sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Sản phẩm túi nhựa của Việt Nam xuất khẩu tới 61 thị trường trong tháng đầu tiên của năm 2020, với kim ngạch đạt 56,4 triệu USD, chiếm 24,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa các loại trong tháng. So với tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu chủng loại sản phẩm nhựa này giảm 23,8% và giảm 35,6% so với tháng 12/2019.

Mặc dù Nhật Bản có lệnh cấm sử dụng túi nilong ở một số địa điểm nhưng xuất khẩu sản phẩm túi nhựa của Việt Nam sang thị trường này vẫn đạt kim ngạch cao nhất trong tháng 1/2020, đạt 17,2 triệu USD, chiếm 30,5% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa này của Việt Nam. Tuy nhiên, so với tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Nhật Bản giảm 36,4% và giảm 11,1% so với tháng 12/2019.

Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của sản phẩm túi nhựa xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2020, với kim ngạch đạt 10,8 triệu USD, chiếm 19,1% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa này. So với cùng kỳ năm 2019, xuất khẩu túi nhựa sang Mỹ giảm 6,7% và giảm 32,8% so với tháng 12/2019.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm túi nhựa trong tháng 01/2020

(% tính theo tri giá)

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm túi nhựa đến thị trường Đức lớn thứ 3 đạt 5,4 triệu USD, chiếm 9,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này trong tháng, giảm 46,3% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 24,9% so với tháng 12/2019.

Xuất khẩu sản phẩm túi nhựa đến hai thi trường khác đạt kim ngạch khá lớn đó là Anh và Hà Lan, có kim ngạch cùng đạt 4,5 triệu USD, chiếm lần lượt 8,0% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này trong tháng. So với tháng 1/2019, xuất khẩu túi nhựa đến hai thị trường này đều giảm với mức giảm lần iượt là 39,2% và 25,8%, còn so với tháng 12/2019, xuất khẩu sản phẩm túi nhựa đến 2 thị trường này cũng giảm với mức giảm lần lượt là 26,7% và 39,2%.

Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm nhựa này sang thị trường Campuchia cũng giảm trong tháng đầu tiên của năm 2020, đạt 2,1 triệu USD, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa này của Việt Nam. So với cùng kỳ 2019, xuất khẩu túi nhựa đến Campuchia giảm 36,4% và giảm 25,8% so với tháng 12/2019.

Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm túl nhựa trong tháng 01/2020

Thị trường Tháng 01/2020 (nghìn USD) Tỷ trong

 

(%)

So với T12/2019 (%) So với T01/2019 (%)
Nhât Bản 17.213 30,5 -11,1 -36,4
Mỹ 10.787 19,1 -32,8 -6,7
Đức 5.397 9,6 -24,9 -46,3
Anh 4.512 8,0 -26,7 -39,2
Hà Lan 4.474 7,9 -8,2 -25,8
Campuchia 2.120 3,8 -25,8 -36,4
Ba Lan 1.453 2,6 -24,3 -56,1
Pháp 1.226 2,2 -32,9 -57,8
Bỉ 1.210 2,1 -36,4 -50,6
Australia 1.180 2,1 -9,7 16,1
Canada 823 1,5 -12,2 -34,5
Tây Ban Nha 700 1.2 -21,2 -56,0
Hàn Quốc 576 1,0 -48,3 -34,1
Thuỵ Điển 508 0,9 -6,2 -23,0
Đan Mach 312 0,6 -40,4 -48,2
Rumani 258 0,5 -14,2 -18,7
Nga 216 0,4 -22,9 -39,3
Slovenia 213 0,4 10,7 -74,1
Trung Quốc 204 0,4 -18,1 -13,0
Indonesia 190 0,3 -24,2 . -17,8
Puerto Rico 184 0,3 78,8  
Hy Lạp 168 0,3 -43,9 -51,3
Estonia 158 0,3 -30,1 -62,8
Philippin 148 0,3 -12,7 15,2
Andora

133

0,2

0934740952
Lien he Zalo